Реєстр виконавчих документів

01.01.Реестр исполнительных документов_large

Система призначена для:

  • забезпечення реєстрації та обліку виконавчих проваджень, виконавчих документів та інших сутностей, пов’язаних з виконавчою діяльністю, в єдиній комп’ютерній базі даних;
  • формування звітності по роботі органів державної виконавчої служби;
  • контролю за дотриманням виконавцями вимог чинного законодавства при здійсненні виконавчих дій.

Основні функціональні можливості:

  • реєстрація та облік виконавчих проваджень;
  • формування виконавчих документів;
  • формування документів діловодства;
  • формування статистичних та оперативних звітів;
  • формування витягів та довідок;
  • формування звітної інформації;
  • ведення книги обліку депозитних сум.

Демонстрація рішення