Аудит, формалізація і реінжиніринг бізнес-процесів

Консалтинг_Реинжиниринг_бизнес-процессов_large

Одне з визначень бізнес-процесу свідчить: бізнес-процес — це ряд певних завдань, що піддаються вимірюванню, виконуються людьми і системами, які спрямовані на досягнення заздалегідь запланованого результату. Бізнес-процеси організації є механізмами досягнення бізнес-цілей.

Опис бізнес-процесів дозволяють виявити фінансові, часові та кадрові ресурси, задіяні у виробництві, а також зробити управління прозорим для керівництва.

Для оптимізації використання виробничих ресурсів і вироблення стратегії подальшого розвитку компанії, визначення вузьких місць у виробничому циклі необхідно зрозуміти, яким чином організація працює сьогодні. Грунтуючись на баченні бажаного результату, необхідно змоделювати бажану картину бізнес-процесів компанії, що забезпечують досягнення поставлених цілей.

Наступним етапом є вироблення стратегії трансформації існуючих бізнес-процесів до бажаного стану та/або їх автоматизації.

Роботи з аудиту, формалізації та реінжинірингу бізнес-процесів опціонально включають в себе наступні блоки робіт:

 • побудова моделі «as — is», яка описує поточні бізнес-процеси компанії і взаємозв’язок між ними;
 • побудова моделі «to — be», яка описує бажаний стан бізнес-процесів на основі поставлених бізнес-цілей;
 • вироблення підходу до переходу від моделі «as — is» до моделі «to — be» з урахуванням існуючих обмежень.

Що дадуть аудит і формалізація бізнес-процесів:

 • розуміння того, як поставлені бізнес-процеси у Вашій компанії;
 • можливість привести всі процеси до єдиної набору стандартів для подальшого впровадження KPI (ключових показників ефективності) та інформаційно-аналітичних систем;
 • зменшення залежності від людського фактора;
 • можливість проведення реінжинірингу бізнес-процесів.

Що дасть реінжиніринг бізнес-процесів:

 • підвищення ефективності та керованості Вашого бізнесу;
 • зниження тимчасових і матеріальних витрат;
 • підвищення зрілості процесів компанії і якості обслуговування клієнтів;
 • досягнення цільових показників.