Аудит, оптимізація і побудова ІТ-інфраструктури

Консалтинг_Построение-ИТ-инфраструктуры_large

ІТ-інфраструктура є механізмом, що забезпечує роботу бізнес-процесів в організації за рахунок надання можливостей створення, зберігання і обробки інформації співробітниками.

Бізнес-процеси, в свою чергу, забезпечують досягнення цілей організації.

Саме тому дуже важливо знати і розуміти чи достатньо надійно працює ІТ-інфраструктура. Для чого необхідно зрозуміти: з якою інформацією і як працюють співробітники; якими засобами ця інформація обробляється, передається і зберігається; з яких частин складаються і як між собою взаємодіють засоби обробки, передачі та зберігання інформації; за якими правилами і як управляються засоби обробки, передачі та зберігання інформації; які є вузькі місця і точки відмови в ІТІ; чи враховується і яким чином зворотний зв’язок від користувачів ІТ-систем організації та багато іншого.

Роботи з аудиту, оптимізації та побудови ІТ-інфраструктури включають в себе наступні етапи робіт:

  • побудова моделі «as-is», яка описує поточний стан ІТ-інфраструктури компанії;
  • побудова моделі «to-be», яка описує рекомендовану ІТ-інфраструктуру компанії;
  • вироблення плану переходу від моделі «as-is» до моделі «to-be» з урахуванням індивідуальних особливостей і побажань.

Що дасть аудит, оптимізація і побудова ІТ-інфраструктури:

  • розуміння поточної ситуації;
  • упорядкування ІТ-інфраструктури шляхом приведення до єдиного набору рекомендацій та стандартів;
  • зменшення залежності від людського фактора;
  • можливість подальшого впровадження KPI (ключових показників ефективності) та інформаційно-аналітичних систем;
  • можливість проведення реінжинірингу бізнес-процесів.