FAQ

Консалтинг_Usability_UI-UX_large

1. Що таке юзабіліті?

Юзабіліті (usability) — ергономічний термін, що означає кінцевий рівень зручності для використання у заявлених цілях того чи іншого предмета, інструменту, продукту. Юзабіліті — це важлива характеристика, що дозволяє програмному забезпеченню або веб-ресурсу бути максимально простим для сприйняття і зручним для використання.

 

2. Від чого залежить рівень юзабіліті?

Юзабіліті залежить від наступних чотирьох факторів:

  • 10% — від візуального дизайну (Graphic User Interface Design);
  • 15% — від інформаційної архітектури (Information Architecture);
  • 25% — від логіки поведінки (Interaction Design);
  • 50% — від відповідності цілям і потребам користувача (User Experience Design).

 

3. Як можна оцінити юзабіліті?

Існують методики, що дозволяють оцінити рівень юзабіліті програмного продукту або веб-сайту і провести комплексний аналіз основних факторів, які на це впливають. Ці методики грунтуються на вимірюванні кількісних показників, що впливають на юзабіліті. До таких показників відносять: ефективність роботи, кількість і серйозність помилок, запам’ятовуваність, швидкість навчання, задоволеність користувачів від роботи з продуктом тощо.

 

4. Що таке юзабіліті аудит?

Юзабіліті-аудит — це експертна оцінка програмного продукту з точки зору його зручності використання.

 

5. Що дає юзабіліті-аудит?

Юзабіліті-аудит дає можливість у стислі терміни отримати інформацію про ключові недоліки інтерфейсу користувача і надати рекомендації щодо їх усунення.

 

6. Що таке юзабіліті-тестування?

Юзабіліті-тестування — це вивчення того, як реальні люди використовують ваш програмний продукт і наскільки він для них зручний. Не дивлячись на те, що це досить простий метод дослідження, він є дуже ефективним і дає потужний поштовх для пошуку нових рішень.

 

7. Скільки часу необхідно на проведення юзабіліті-аудиту?

Так як експертна оцінка не вимагає залучення реальних користувачів, проведення та обробки сесій тестування і т.п., вона вимагає менше часу, ніж юзабіліті-тестування, займає в середньому 5-7 днів, може бути виконана віддалено і має більш прийнятну вартість.

 

8. Скільки часу необхідно на проведення юзабіліті-тестування?

Юзабіліті-тестування рекомендується проводити в кілька ітерацій, на різних стадіях життєвого циклу проекту. Але навіть одна проведена сесія юзабіліті-тестування може значно поліпшити якість продукту, що розробляється. Юзабіліті-тестування зазвичай займає 3-4 тижні, включаючи підготовку, проведення і написання звіту. Повторне тестування в рамках одного і того ж проекту вимагає менше часу. Порівняльні та крос-культурні дослідження займають більше часу (1-2 місяці).

 

9. Які документи (артефакти) будуть отримані в результаті виконаних робіт?

Результати проведеного юзабіліті-аудиту або тестування оформляються у вигляді документа, що містить докладний опис виявлених проблем та шляхів їх вирішення.

Звіт містить три рівня рекомендацій:

  • специфічні проблеми інтерфейсу і пропозиції щодо їх усунення;
  • перелік завдань користувача і аналіз того, наскільки продукт допомагає їх реалізувати;
  • додаткові рекомендації по дизайну продукту.

Так само звіт може включати в себе результати використаних технік, структурні схеми тощо.