Консалтинг з організації ІТ-процесів

Консалтинг_Организация_ИТ_процессов_large

Консалтинговий напрямок сформовано з метою задоволення зростаючих потреб клієнтів у якісних ІТ-послугах і рішеннях. Необхідно вибудувати всі процеси так, щоб виключити можливість зриву термінів постачання, перевитрати закладеного бюджету, випуску неякісного комерційного продукту або надання послуги клієнту, яка не відповідає початковим вимогам. Наші рішення охоплюють всі етапи виготовлення продукту, а також сумісні з гнучкою методологією розробки ПЗ Agile.

У рамках комплексної послуги «Консалтинг з організації ІТ-процесів» наші клієнти отримують кваліфіковану допомогу експертів з таких питань:

 • оцінка та аналіз бізнес-процесів компанії;
 • визначення слабких місць у повному циклі розробки/виготовлення продукту або послуги в кожному проекті;
 • побудова взаємозв’язку між бізнес-процесами в компанії;
 • допомога в стандартизації згідно провідним світовим стандартам і методологій;
 • робота з Системою менеджменту якості на відповідність ISO 9001:2008, а також моделями CMMI Dev/Svc L3:
  • проведення аудиту в структурних підрозділах Компанії та на проектах активної розробки (короткострокові, до півроку) і підтримки;
  • методологічна допомога у створенні бази процесних активів у структурному підрозділі і на кожному окремому проекті;
  • підготовка Компанії до сертифікації.

Що дасть оптимізація і стандартизація бізнес-процесів:

 • гарантії клієнтам і партнерам, що процес виготовлення продукції або надання послуги є якісними і відповідає міжнародним вимогам;
 • гарантії, що всі процеси, починаючи з розробки програмних продуктів, тестування, документообігу, закупівель, логістики, і закінчуючи навчанням співробітників, внутрішніми аудитами, моніторингами, прийняттям рішень і постійними поліпшеннями, відповідають очікуванням і забезпечують безперервність діяльності;
 • розуміння того, як поставлені бізнес-процеси в Компанії, і можливість оперативної зміни на різних етапах;
 • зменшення залежності проекту від людського фактора за рахунок побудови ефективної системи управління, контролю і виготовлення продукції.